Å være bevisst søkende

Det søkende mennesket.

De fleste opplever situasjoner og hendelser i livet, hvor en forandring kan gjøre at vi stopper opp og overveier meningen med selve livet. Det er her vi som mennesker blir bevisst søkende.

I inneværende tidsepoke er denne
bevissthetsutviklingen viktig, kanskje mer enn noen gang, fordi vi med vår teknologiske utvikling er i stand til å utrydde menneskeheten og alt liv på planeten. Derfor må vi som intelligente vesener begynne å ta ansvar for oss selv, og for det vi har blitt betrodd.

Det verktøyet som de eldgamle sivilisasjonene
anvendte, var først og fremst den
menneskelige intelligens, den sunne fornuft
iblandet nysgjerrighet og lengselen etter å
lære - å forstå årsak og virkning - å utforske
det ukjente, hvilket danner kjernen i den
esoteriske filosofi
- det vil si den tidløse visdom.