livet, hvor en forandring kan gjøre at vi

De fleste opplever situasjoner og hendelser i

stopper opp og overveier meningen med selve

livet. Det er her vi som

mennesker blir

bevisst søkende.

I inneværende tidsepoke er denne

bevissthetsutviklingen viktig, kanskje mer enn

noen gang, fordi vi med vår teknologiske

utvikling er i stand til å utrydde

menneskeheten og alt liv på planeten. Derfor

må vi som intelligente vesener begynne å

ta ansvar for oss selv, og for det vi har blitt betrodd.

Det verktøyet som de eldgamle sivilisasjonene
anvendte, var først og fremst den
menneskelige intelligens, den sunne fornuft
iblandet nysgjerrighet og lengselen etter å
lære - å forstå årsak og virkning - å utforske
det ukjente, hvilket danner kjernen i den
esoteriske filosofi
- det vil si den tidløse visdom.