Å være bevisst søkende

Det søkende mennesket.

Henvendelse angående introduksjon eller spørsmål kan rettes til:

Siri Ådneram
Sirdalsvegen 8882 · 4443 Tjørhom, Norge. 

Mobil:+47 905 68 536

Mail siri.adneram@gmail.com